Kongres právní prostor 2017

Řešení pro

Novinky

SMLOUVY - nová aplikace nejen pro evidenci smluv (10.10.2016)

Zcela nový produkt SMLOUVY je moderní komplexní aplikace sloužící k efektivní práci se smlouvami a k jejich evidenci. Aplikace umožňuje evidenci neomezeného množství smluv i subjektů a jejich následné řazení do skupin, přičemž každá smlouva může být zařazena v několika skupinách najednou. Pro jednotlivé smlouvy lze nastavovat jejich stav, typ i vlastní značku. Práce s nimi je tak velice přehledná a snadná. Pro každou smlouvu je možné evidovat neomezené množství z ní vyplývajících lhůt a ty pak exportovat do MS Outlook.

Aplikace umožňuje navíc zveřejňovat smlouvy v Registru smluv ministerstva vnitra prostřednictvím datových schránek.

kontaktovat Klientské centrum

Aktualizace

SMLOUVY verze 1.1.6.0. (03.03.2017)

Přehled změn ve verzi 1.1.6.0:

 • Import subjektů - Přídána volba do Nástrojové lišty - Nástroje
 • Přidán nový typ zobrazování náhledů pdf dokumentů (Externí plugin SmlPDFView)
 • Oprava řazení dodatků v seznamu smluv
 • Smlouva - Sekce Dokumenty - Přidána funkce vložit více dokumentů najednou

SMLOUVY verze 1.1.5.0. (16.02.2017)

Přehled změn ve verzi 1.1.5.0:

 • Číselník subjektů - Přidána funkce Import/Export z MS Excelu
 • Import uživatelů z Active Directory, možnost kontroly přihlášení do aplikace přes AD
 • Nastavení - Možnost zadat Proxy přihlášení
 • Agent - Přidána funkce automatického doplňování dokumentů do smluv podle adresářů pojmenovaných po subjektech

Nová, vylepšená verze produktu SMLOUVY (25.01.2017)

Nová vylepšená verze produktu SMLOUVY přináší řadu důležitých vylepšení pro uživatele.

Nyní existuje možnost řazení dodatků ke smlouvám pomocí příznaku, že se jedná o podřízenou smlouvu (dodatek smlouvy). A především lze pak pro podřízené smlouvy sčítat jejich plnění a v nadřazené smlouvě nastavit limit upozornění.

Slouží například pro zakázky, kde jsou subdodavatelé a musí se hlídat celková cena a při jejím překročení zveřejnit v registru smluv.
V nadřazené smlouvě pak vidíme sumář a můžeme nastavit limit pro upozornění. Pokud je limit překročen, bude zobrazeno upozornění hned při ukládání podřízené smlouvy a pak při přihlášení do aplikace.

Je tu tak další praktická funkce, která hlídá vaše povinnosti za vás.

 

SMLOUVY verze 1.1.3.0 (29.11.2016)

Přehled změn ve verzi 1.1.3.0:

 • V nastavení možnost přidat až pět vlastních volitelných polí s vlastním názvem
 • Subjekty - Přidána další sekce Kontaktní osoby
 • Průvodce založením smlouvy - Pro subjekty lze zadat Číslo a Poznámku
 • Průvodce založením smlouvy - Doplněno pole pro zadání termínu vypovězení smlouvy
 • Související smlouvy - Doplněna možnost označit slouvu jako rámcovou
 • Oprávnění - Nové oprávnění pro zveřejnění smlouvy v Registru smluv

SMLOUVY verze 1.1.2.2 (10.11.2016)

Přehled změn ve verzi 1.1.2.0:

 • Pro smlouvu přidána nová položka Prolongace
 • Dialog pro smlouvy s nastavenou prolongací
 • Pro smlouvu přidána nová položka Vypovězení
 • Smlouva - Registr smluv - Možnost nastavení pokud ke zveřejnění došlo protistranou
 • Seznam lhůt - V menu funkce Hromadný přenos lhůt do MS Outlook
 • Seznam lhůt - V menu funkce pro hromadné označení lhůt "Splněno"
 • Dialog seznamu smluv v Registru smluv - Přidání funkce exportu seznamu do MS Excelu
 • Vyhledávání - Vybarveny nálezy a oříznutí dlouhých textů
 • Vyhledávání - Vyhledávání v hlavní poznámce spisu
 • Levý panel - Seznam subjektů a spisů - Stále viditelné pole pro rychlé vyhledávání
 • Náhledy dokumentů - Doplněno pro obrázky jpg a png a bmp
 • Náhledy dokumentů - Doplněno pro textové soubory
 • Úvodní strana - Box pro zobrazování seznamu smluv pro Registr smluv
 • Dialog pro neplatné smlouvy - Možnost hromadně změnit stav a složku
 • Nastavení - Zobrazovat Smlouvy s prolongací po přihlášení
 • Nastavení - Zobrazovat Neplatné smlouvy po přihlášení
 • Uživatelé - Přidáno pole Email
 • Vyhledávání - Nezobrazit nálezy v zaheslovaných smlouvách
 • Práva uživatelů - Ukládání/Načítání nastavených oprávnění

SMLOUVY verze 1.0.0 (07.10.2016)

Přehled změn ve verzi 1.0.0:

 • Jednoduchá a přehledná evidence smluv
 • Evidence navazujících lhůt
 • Přehledná práce se smluvními stranami
 • Práce s dokumenty ve smlouvě
 • Zabezpečení dat, víceúrovňový uživatelský přístup
 • Revize dokumentů
 • Spolupráce s Centrálním registrem smluv
 • a další