Kongres právní prostor 2017

Řešení pro

Novinky

SMLOUVY - nová aplikace nejen pro evidenci smluv (10.10.2016)

Zcela nový produkt SMLOUVY je moderní komplexní aplikace sloužící k efektivní práci se smlouvami a k jejich evidenci. Aplikace umožňuje evidenci neomezeného množství smluv i subjektů a jejich následné řazení do skupin, přičemž každá smlouva může být zařazena v několika skupinách najednou. Pro jednotlivé smlouvy lze nastavovat jejich stav, typ i vlastní značku. Práce s nimi je tak velice přehledná a snadná. Pro každou smlouvu je možné evidovat neomezené množství z ní vyplývajících lhůt a ty pak exportovat do MS Outlook.

Aplikace umožňuje navíc zveřejňovat smlouvy v Registru smluv ministerstva vnitra prostřednictvím datových schránek.

kontaktovat Klientské centrum

Aktualizace

SMLOUVY verze 1.1.3.0 (29.11.2016)

Přehled změn ve verzi 1.1.3.0:

 • V nastavení možnost přidat až pět vlastních volitelných polí s vlastním názvem
 • Subjekty - Přidána další sekce Kontaktní osoby
 • Průvodce založením smlouvy - Pro subjekty lze zadat Číslo a Poznámku
 • Průvodce založením smlouvy - Doplněno pole pro zadání termínu vypovězení smlouvy
 • Související smlouvy - Doplněna možnost označit slouvu jako rámcovou
 • Oprávnění - Nové oprávnění pro zveřejnění smlouvy v Registru smluv

SMLOUVY verze 1.1.2.2 (10.11.2016)

Přehled změn ve verzi 1.1.2.0:

 • Pro smlouvu přidána nová položka Prolongace
 • Dialog pro smlouvy s nastavenou prolongací
 • Pro smlouvu přidána nová položka Vypovězení
 • Smlouva - Registr smluv - Možnost nastavení pokud ke zveřejnění došlo protistranou
 • Seznam lhůt - V menu funkce Hromadný přenos lhůt do MS Outlook
 • Seznam lhůt - V menu funkce pro hromadné označení lhůt "Splněno"
 • Dialog seznamu smluv v Registru smluv - Přidání funkce exportu seznamu do MS Excelu
 • Vyhledávání - Vybarveny nálezy a oříznutí dlouhých textů
 • Vyhledávání - Vyhledávání v hlavní poznámce spisu
 • Levý panel - Seznam subjektů a spisů - Stále viditelné pole pro rychlé vyhledávání
 • Náhledy dokumentů - Doplněno pro obrázky jpg a png a bmp
 • Náhledy dokumentů - Doplněno pro textové soubory
 • Úvodní strana - Box pro zobrazování seznamu smluv pro Registr smluv
 • Dialog pro neplatné smlouvy - Možnost hromadně změnit stav a složku
 • Nastavení - Zobrazovat Smlouvy s prolongací po přihlášení
 • Nastavení - Zobrazovat Neplatné smlouvy po přihlášení
 • Uživatelé - Přidáno pole Email
 • Vyhledávání - Nezobrazit nálezy v zaheslovaných smlouvách
 • Práva uživatelů - Ukládání/Načítání nastavených oprávnění

SMLOUVY verze 1.0.0 (07.10.2016)

Přehled změn ve verzi 1.0.0:

 • Jednoduchá a přehledná evidence smluv
 • Evidence navazujících lhůt
 • Přehledná práce se smluvními stranami
 • Práce s dokumenty ve smlouvě
 • Zabezpečení dat, víceúrovňový uživatelský přístup
 • Revize dokumentů
 • Spolupráce s Centrálním registrem smluv
 • a další